بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sockar eller handskar när man går in i ihrām

Fråga: Vilket är utlåtandet om att träda in i ihrām medan man bär sockar eller handskar och vilka är bevisen?

Svar: En man får inte träda in i ihrām bärandes tyg- eller lädersockar om han inte kan finna två sandaler. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Och den som inte finner två sandaler, låt denne bära två lädersockar. Och den som inte kan finna ett undre midjeplagg, låt denne bära byxor.” [al-Bukhārī 1841 och Muslim 1179] Denna hadīth är autentisk och man är eniga om den.

När det gäller en kvinna är det inga problem om hon bär lädersockar under ihrām. Hon är juawrah [det som bör döljas] och att bära dem är mer täckande för henne. Om hon låter sitt klädesplagg hänga ned så att det täcker hennes fötter, då är det bra och det är tillräckligt utan att hon behöver bära sockar eller lädersockar i bönen eller vid andra tidpunkter.

När det gäller handskar så får varken en man eller kvinna bär dem i ihrām. Anledningen är profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uttalande om kvinnan i ihrām: ”Kvinnan bör inte bära ansiktsslöja, ej heller bör hon bära två handskar.” [al-Bukhārī 1838]

Detta har al-Bukhārī återgivit i sin Sahīh. Om detta är förbjudet för kvinnan, då är det än mer förbjudet för män. Därför sade profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – om en man som avled under ihrām: ”Tvätta honom med vatten och sidr, och svep honom i hans båda plagg. Lägg inte hunut på honom och täck inte hans huvud eller ansikte. För sannerligen, han kommer att uppresas på Återuppståndelsens Dag och säga talbiyyah.” [al-Bukhārī 1849 och Muslim 1206] Äktheten i denna hadīth är man enig om och dess ordföljd kommer från Muslim. Hunut [i denna hadīth] avser parfym.

Kvinnan måste täcka sitt ansikte med en sjal eller något liknande [i stället för ansiktsslöja] under ihrām när hon är tillsammans med män. Anledningen är vad som har rapporterats från ‘A’ishah – må Allāh vara nöjd med henne – då hon sagt: ”Ryttare brukade passera förbi oss när vi var med Allāhs sändebud. När de kom till oss sänkte vi våra Jilbāb från huvudet [ned] över ansiktet. När de hade passerat oss avtäckte vi det [ansiktet].” [Abū Dawūd 1833 och Ibn Mājah 2935]

Abū Dawūd och Ibn Mājah har återgivit detta. ad-Daraqutni har återtgivit en liknande hadīth från Umm Salamah.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 130 s. ISBN saknas