بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinna som bär sockar eller handskar

Fråga: Vilket är utlåtandet om ihrām för en kvinna då hon bär sockar eller handskar? Får hon ta av det som hon gick in i ihrām med?

Svar: Det är bättre om hon går in i ihrām med sockar eller skor. Detta är bättre och mer döljande för henne. Om hennes klädesplagg har förlängts något, då är det tillräckligt. Om hon har trätt in i ihrām i sockar och sedan tagit av dem är det inte fel.

Det är precis likt en man som går in i ihrām med sandaler och sedan tar av dem om han önskar, och det är inget fel i det. Hon får dock inte träda in i ihrām när hon bär handskar. En kvinna i ihrām har förbjudits att bära detta.

Samma gäller ansiktsslöja, burqa' och liknande plagg. Hon bär inte dem över sitt ansikte. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har förbjudit det. Men hon måste dra ned sin huvudsjal över ansiktet när män som inte är mahram är närvarande. Detta gäller även under tawāf och sa’ī.

Anledningen är en hadīth i vilken ‘A’ishah – må Allāh vara nöjd med henne – säger: ”Ryttare brukade passera förbi oss när vi var med Allāhs sändebud. När de kom till oss sänkte vi våra Jilbāb från huvudet [med] över ansiktet. När de hade passerat oss avtäckte vi det [ansiktet].” [Abū Dawūd 1833 och Ibn Mājah 2935] Abū Dawūd och Ibn Mājah har återgivit detta.

Enligt den korrekta åsikten får män bära lädersockar även om de inte är avklippta [nedanför vristen]. Majoriteten av de lärde säger att de bör klippas av [nedanför vristen], men den korrekta åsikten är att det inte är nödvändigt att klippa av dem om det inte går att hitta två sandaler. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – predikade för folket vid Arafat och sade: ”Den som inte finner ett midjeplagg, låt denne då bära byxor. Och den som inte finner två sandaler, låt denne bära två lädersockar.” [al-Bukhārī 1841, Muslim 1178]

Äktheten i denna hadīth är man enig om. Han beordrade inte att de skulle klippas, detta bevisar att kommenderingen att klippa dem har upphävts.

Och Allāh är den som beviljar framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 130 s. ISBN saknas