بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Träda in i ihrām i sin bostad

Fråga: Förra året åkte jag till Jiddah för att besöka några släktingar och efter att ha stannat där några dagar utformade jag avsikten för att vallfärda. Jag trädda in i ihrām vid Jiddahs mīqāt och jag gav mig av på vallfärd. Sedan informerade en av bröderna mig om att jag hade passerat mīqāt och att jag behövde slakta ett djur. Är detta uttalande korrekt, i vetskap om att jag begav mig till Jiddah från Riyadh för ett besöks skull och att jag inte avsåg att vallfärda? Vänligen, ge oss ett utlåtande. Må Allāh belöna er med gott.

Svar: Om du inte avsåg att vallfärda när du kom från Riyadh och du endast utformade avsikten för vallfärden när du befann dig i Jiddah, då är din ihrām giltig. Du behöver inte offra något.

Anledningen är att profeten, då han utsåg muwaqit, sade: ”De är för dem [som bor där] och dem som passerar förbi utöver de som bor där som avser att utföra vallfärden och ‘umrah Den som är närmare [Mecka] än det, då är hans plats för ihrām där denne påbörjade sin resa. Även folket från Mecka går in i ihrām i Mecka.” [al-Bukhārī 1524 och Muslim 1181] Denna hadīth är man enig om.

Invånarna i Jiddah, Ummus-Salam, Bahrah och dem som bor utanför helgedomen [men innanför gränserna för mawaqit] inkluderas i denna hadīth. När de avser att utföra vallfärden eller ‘umrah, då träder de in i ihrām i deras hem.

Och framgång kommer från Allāh.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 124 s. ISBN saknas