بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Träda in i ihrām i Jiddah

Fråga: Somliga ger fatwa till dem som kommer med flygplan för att vallfärda. De säger att de får träda in i ihrām i Jiddah. Samtidigt är andra emot det. Vilken är den korrekta åsikten? Vänligen, ge oss ert utlåtande.

Svar: Det som är en skyldighet för alla pilgrimer under vallfärden [oberoende av om de kommer landvägen, med plan eller med båt] är att de går in i ihrām vid den mīqāt som de passerar på land eller vad som är i jämnhöjd med den i luften eller på havet. Anledningen är profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uttalande då han utsåg mawaqit: ”De är för dem [som bor där] och dem som passerar förbi utöver de som bor där som avser att utföra vallfärden och ‘umrah.” [al-Bukhārī 1524 och Muslim 1181] Denna hadīth är man enig om.

Jiddah är inte en mīqāt för dem från andra platser. Det är endast en mīqāt för de som bor där och för dem som kommer dit utan att avse att utföra vallfärden eller ‘umrah [de kan bestämma sig för att utföra vallfärden eller ‘umrah därifrån].


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 121 s. ISBN saknas