بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Förtjänar alla som sträcker ut sin hand efter allmosa den?

Fråga: Förtjänar alla som sträcker fram händerna efter allmosa den?

Svar: Alla som sträcker fram händerna efter allmosa förtjänar den inte. Det finns människor som sträcker fram händerna efter pengar medan de [redan] är förmögna. De kommer på Återuppståndelsens dag att komma med ansikten utan kött [Muslim 1040] – må Allāh skydda oss från detta. De kommer att komma på Återuppståndelsens dag, under den dag när vittnena kommer att stå [upp], och benen i deras ansikten kommer att vara synliga – må Allāh skydda oss från detta. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har också sagt: ”Den som tigger om andras rikedom för att bygga upp sin egen ber enbart om brinnande kol [i det Nästkommande], så låt denne be om lite eller mycket.” [Muslim 1041]

Jag skulle vilja ta detta tillfälle i akt och varna dem som ber andra om hjälp i en viktig fråga när dem [själva] har egendom. Jag varnar alla som tar emot allmosa när de inte är berättigade till den. Jag säger till dem: Om du tog allmosa som du inte är berättigad till, då använder du enbart orättmätiga vinster – må Allāh skydda oss från det. Man skall frukta Allāh, för profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som försöker göra sig självständig kommer Allāh att göra självständig. Och den som avstår från att be andra kommer Allāh att göra nöjd.” [al-Bukhārī 1427 och Muslim 1053]

Men om en man sträcker ut sin hand till dig och du tror att det är högst sannolikt att han är berättigad, och du gav honom, då kommer allmosan att räknas och du kommer att ha klarat av skyldigheten även om det uppdagas att han inte var berättigad. Du behöver inte tro att du behöver betala allmosan igen [till någon annan].

Beviset för detta är historien om mannen som gav pengar i välgörenhet. Först gav han välgörenhet till en prostituerad och folket började prata, de sade: ”Har du gett pengarna till en prostituerad ikväll?” Han svarade: ”All lovprisan tillhör Allāh.” Under den andra kvällen gav han också i välgörenhet och den hamnade i en tjuvs händer och folket började prata, de sade: ”Har du gett pengar till en tjuv?” Under den tredje kvällen gav han i välgörenhet till en rik man och folket började prata, de sade: ”Har du gett pengar till en rik man i kväll?” Han svarade: ”All lovprisan och tacksamhet tillhör Allāh för den prostituerade, tjuven och den rike mannen.” Sedan sades det till honom [det vara en ängel som talade]: ”Din välgörenhet har accepterats. Den prostituerade kan måhända nöja sig med det som du gav till henne och det kan hindra henne från otillåten intim samvaro; tjuven kan måhända nöja sig med det som du gav till honom och avstå från att stjäla; den rike mannen kan måhända få sig en tankeställare och ge till välgörenhet.” [al-Bukhārī 1421 och Muslim 1022]

Min bror, se till den ärliga intentionen, vilken är dess inverkan?

Om du gav den som bad dig och det sedan uppdagades att denne var förmögen, och du gav denne i tron att denne var fattig, då behöver du inte betala allmosan en gång till.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 611 s. ISBN 9960-892-66-2