بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Släktingar

Fråga: Är det tillåtet inom islam att betala allmosa till nära släktingar som är fattiga och behövande [bröder och systrar, farbröder och fastrar]?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Det är bättre att betala allmosa till släktingar som är berättigade till det än att ge det till dem som inte är dina släktingar. Att ge välgörenhet till släktingar är både välgörenhet och upprätthållande av släktband. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Välgörenhet given till en fattig är välgörenhet, men välgörenhet given till en släkting är två saker: välgörenhet och upprätthållande av släktband.”

Berättad av al-Nasā’i, 2581; at-Tirmithi, 658; klassad som sahīh av al-Albāni i Sahīh al-Nasā’i, 2420.

Behöver du försörja dessa släktingar, men du ger dem din allmosa för att spara dina pengar, då är det inte tillåtet. Men om din rikedom inte är tillräcklig för att försörja dem, då är det inte fel om du ger dem delar av din allmosa. På samma sätt om dem är skuldsatta och du betalar av deras skuld med din allmosa, då är det är inte fel att du gör det. Anledningen är att man inte är ålagd att betala av sina släktingars skuld, så om du betalar av den från din allmosa är det utmärkt. Även om det är din son eller din far som har en skuld till någon och inte kan betala av den så får du betala av den med din allmosa.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fatāwa al-shaykh Muhammad al-Sālih al-‘Uthaymīn, 1/461