بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Någon som talar illa om följeslagarna

Fråga: Vilket är utlåtandet om en sunni som betalar allmosa till fattiga rāfidi? Om en muslim som är skyldig att betala allmosa ger den till en fattig rāfidi, har denne då fullgjort sin skyldighet?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. I de böcker som diskuterar vem som får ta emot allmosa har de lärde fastslagit att dessa insamlingar inte skall ges till en icke-troende eller en som har förvrängt islam [en som följer innovation]. Rāfidi är av dessa fyra anledningar otvivelaktigt icke-troende:

  1. De smädar Koranen i och med att de påstår att två tredjedelar av Koranen har försvunnit. Detta säger de bl.a. i deras bok av al-Nūri som heter Fasl al-Khitāb fi Ithbāt Tahrīf Kitāb Rabb al-Arbāb, i boken al-Kāfi och andra böcker. Den som smädar Koranen är en icke-troende som misstror Allāhs ord: “och säkert, skall vi skydda den [från korruption]” [Koranen 15:9]
  2. De smädar profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah och autentiska ahādīth. De följer inte dem, eftersom de har berättats av följeslagarna som enligt dem är icke-troende. De anser att följeslagarna blev icke-troende efter profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bortgång, utom ‘Ali och hans ättlingar, Salmān, ‘Ammār och några till. Men när det gäller de första tre ledarna och majoriteten av följeslagarna, som gav deras bay’ah till dem, anser de att alla avföll och blev icke-troende så att deras ahādīth inte skall accepteras. Detta påstås i al-Kāfi och flera av deras andra böcker.
  3. De anser att sunnimuslimer är icke-troende. Därför ber de inte med dig. Den som ber bakom en sunni kommer att upprepa bönen. De tycker att vi är orena. När de har skakat hand med oss går de sedan och tvättar händerna. Den som anser att en muslim är en icke-troende är själv en icke-troende, så vi ser dem som icke-troende, precis som dem ser oss som icke-troende.
  4. De begår uppenbar shirk i deras överdrift av Ali och hans härstammande eftersom de sätter dem bredvid Allāh. Detta visas tydligt i deras böcker där de överdriver och beskriver dem i termer som endast passar för världarnas Herre. Vi har hört detta i deras band. De deltar inte i Ahl al-sunnahs välgörenhetsarbeten eller ger välgörenhet till fattiga sunni, men även om de skulle göra dessa saker skulle det vara med ett djupt rotat och dolt hat och de gör det som en sorts taqiyyah.

Med detta som grund: Den som har gett allmosa till en rāfidi måste betala sin allmosa igen, för denne har gett den till någon stöder otro och därmed också hjälpt till i kriget mot profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah. Den som är skyldig att betala allmosa får inte ge den till en rāfidi. Om denne gör detta har denne inte fullföljt sin skyldighet och denne måste betala den igen för denne gav inte pengarna som denne fått till människor som förtjänade att få dem.

Den som betvivlar detta, låt denne läsa böckerna som har skrivits i förnekande av Rāfadi.Exempel på dessa är boken av al-Qifāri som förnekar deras väg, al-Khutūt al-‘Arīdah av al-Khatīb och böckerna av Ehsan Ilahi Zahīr, och andra.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    al-Lu’lu’ al-Makīn min Fatāwa Fadīlat al-shaykh Ibn Jibrīn, s. 39