بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Röra sig före imamen

Fråga: Vilket är utlåtandet om att röra sig före imamen?

Svar: Det är inte tillåtet att röra sig före imamen, enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Fruktar inte den som höjer sitt huvud före imamen att Allāh kommer att omvandla dennes huvud till en åsnas huvud eller att Han skall omvandla dennes form till en åsnas.” [al-Bukhārī 691 och Muslim 427] Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Imamen har placerats [där] enbart för att han skall följas. Om han säger 'Allāhu akbar' säger ni 'Allāhu akbar' och gör inte takbīr förrän han gör takbīr. Om han bugar, då bugar ni och buga inte förrän han bugar.” [al-Bukhārī 1114]

Jag skulle vilja ta detta tillfälle i akt och säga att den som leds i bön av en imam hamnar i en av fyra kategorier:

  1. I förväg
  2. I överrensstämmelse med
  3. Följandes
  4. I efterhand

I förväg: Att denne börjar göra någonting innan imamen. Detta är otillåtet. Om detta inträffar med den första takbīr är bönen inte giltig. Bönen måste göras om från början.

I överrensstämmelse med: Att denne rör sig samtidigt som imamen; bugar när han bugar, nedfaller när han nedfaller och reser sig upp när han reser sig upp. Det är tydligt från bevisen att även detta är otillåtet, enligt profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – ord: ”Buga inte förrän han bugar.” Vissa lärde anser att det är ogillat men inte otillåtet, därför att om man gör det samtidigt som imamen kommer bönen inte att räknas och den måste göras om.

Följandes: Att man utför rörelserna i bönen efter imamen utan att skjuta upp. Detta är föreskrivet.

I efterhand: Att man ligger efter imamen så mycket att man inte anses följa honom. Detta motsäger det som är föreskrivet.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 2. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 534 s. ISBN 9960-892-66-2