بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Förnekar straffet i graven eftersom om en grav grävs upp har den inte förändrats

Fråga: Hur svarar vi någon som förnekar straffet i graven och som bevis anger att om graven avtäcks har den inte förändrats [den har vare sig blivit trängre eller rymligare]?

Svar: Förnekar någon straffet i graven och som bevis för detta menar att om graven avtäcks så syns det att den inte har förändrats – då kan vi diskutera på flera sätt:

 1. Straffet i graven bekräftas i den islamiska lagen. Allāh den Upphöjde säger om Faraos folk: ”Morgonen och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall änglarna säga:] ’För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!’” [Koranen 40:46] Och profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Hade det inte varit för att ni hade slutat begrava [era döda] i gravar hade jag åkallat Allāh för att ni skulle kunna få höra straffet i graven som jag hör.” Han vände sedan sitt ansikte mot dem och sade: ”Sök er tillflykt hos Allāh från Eldens straff.” De sade: ”Vi söker vår tillflykt hos Allāh från Eldens straff.” Han sade: ”Sök er tillflykt hos Allāh från gravens straff.” [Muslim 2867] Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har om den troende sagt: ”Hans grav vidgas för honom så långt hans ögon kan se.” [al-Bukhārī 1374 och Muslim 2870] Det finns även andra bevis. Därmed är det inte tillåtet att motsäga detta med inbillade inlägg, utan i stället måste man tro och underkasta sig.
 2. Straffet i graven är i huvudsak ett för själen. Kroppen upplever det inte. Vore det så att kroppen kände det skulle det inte vara en fråga om tro på det som är dolt för människor. Då skulle de ju inte finnas någon vits med att tro på det. Men nu tillhör det händelserna som sker fördolt för människor och det är ett av tillstånden under al-Barzakh [Livet i graven mellan detta livet och det Nästa] som vi inte upplever på samma sätt som saker och ting i denna värld.
 3. Straffet, belöningen och vidgandet eller krympandet av graven upplever enbart den avlidne – inte andra. Någon kan tänkas ha en dröm när denne sover liggandes i sin säng och denne kan då drömma att denne står upp, promenerar, slår någon, blir slagen, befinner sig på en trång skrämmande plats eller att denne befinner sig på en vidsträckt och fin plats – utan att de runtikring ser något av detta.

I frågor som dessa säga måste man säga: Vi hör, lyder och tror.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
 • Källa:

  Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 168 s. ISBN 9960-892-66-2

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8