بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinna som har barn tillsammans med en man som inte ber – om hon kan fortsätta att leva tillsammans med honom

Fråga: Vilket är utlåtandet om en kvinna som fortsätter att vara gift med en man som inte ber och som har barn tillsammans med henne? Vilket är utlåtandet om att gifta sig med någon som inte ber?

Svar: Om en kvinna har varit gift med en man som varken ber i församlingen eller i sitt hem är äktenskapet inte giltigt. Detta beror på att den som överger bönen är en icke-troende. Detta är något som Koranen, profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah och uttalanden från följeslagarna bevisar. 'Abdullāh bin Shaqiq har sagt: ”profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – följeslagare brukade inte anse övergivandet av någon handling som otro utom bönen.” [at-Tirmithi]

En icke-troende får inte gifta sig med en troende kvinna, vilket Allāh säger: ”Men om ni har övertygat er om att de är troende, sänd då inte tillbaka dem till förnekarna av sanningen; deras män har inte [längre] rätt att leva med dem och de har inte längre rätt att leva med sina män.” [Koranen 60:10] Om han övergav bönen när äktenskapskontraktet har upprättats blir äktenskapet upplöst om han inte ångrar sig och återvänder till islam. Vissa lärde har sammankopplat detta med att ‘iddah fullföljs och de säger att när ‘iddah är över är det inte tillåtet för honom att ta henne tillbaka om han antar islam utom genom ett nytt kontrakt. Kvinnan måste skilja sig från honom och inte tillåta honom att vara intim med henne utom om han ångrar sig och ber. Detta gäller även om hon har barn tillsammans med honom därför att fadern har inte rätt att uppfostra barnen under dessa omständigheter.

Följaktligen varnar jag mina muslimska bröder för att ge deras döttrar och de under deras förmyndarskap i giftermål till dem som inte ber på grund av den stora faran i detta. De bör inte ta emot dem enbart eftersom de är deras släktingar eller vänner. Jag ber Allāh att Han vägleder oss alla.

Och Allāh vet bäst.

Må frid och välsignelser vara över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 401 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8