بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tar av sockarna i ett tillstånd av renhet och byter dem innan tvagningen blivit ogiltig

Fråga: Om man tar av sina sockar medan man fortfarande är rituellt ren och byter dem [mot ett annat par] innan ens tvagning blir ogiltig – kan man då stryka över dem?

Svar: Tar man av sina sockar och byter dem medan ens tvagning fortfarande är giltig, då gäller ett av följande scenarion:

  1. Att denna tvagning är den första, det vill säga att den inte har hunnit bli ogiltig efter att man har tagit på dem [sockarna]. I detta fall finns det ingen invändan mot att man stryker över dem när man tvagar sig.

  2. Om denna tvagning var en då man strök över sockarna, då är det inte tillåtet om man har tagit av dem att byta dem och stryka över dem [det nya paret]. Detta beror på att de måste tas på när man blivit rituellt ren genom vatten och här blev man ju ren genom att stryka. Detta är inget som är känt från dem lärdes uttalanden.

Men om någon säger att om man byter dem medan man fortfarande var rituellt ren, även om man blivit det genom att stryka, och att man då får fortsätta att stryka under den tillåtna tiden, då är detta en stark åsikt. Jag känner dock inte till någon som uttalat den. Det som hindrar mig från att stödja den är att jag inte har läst att någon har sagt så här.

Hade det funnits någon av dem lärde som hade framfört det, då vore det enligt mig den korrekta åsikten. Detta beror på att rening genom strykning är en fullständig rening och det bör då sägas att om man stryker över något som man tog på under en rituell renhet uppnådd genom vatten, då får man stryka över det som man tog på sig i det rituella renhetstillstånd som uppnåtts genom strykning. Jag har dock inte sett någon säga detta.

Och kunskapen finns hos Allāh.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 342 s. ISBN 9960-892-66-2