بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Plåster och liknande

Fråga: Vilket är utlåtandet om att stryka över al-jabirah?

Svar: Först och främst måste vi definiera vad som avses med denna term. al-Jabirah är i grund och botten något man reparerar trasigheter med. Enligt vad de rättslärde har sagt betyder det: "Det som av någon anledning placeras över ett område på kroppen som behöver renas". Detta kan vara något som läggs över en fraktur eller ett plåster över ett sår. Att stryka över det är tillräckligt i stället för att tvätta det. Låt oss anta att det fanns ett plåster fastsatt för att täcka ett sår på armen och man blev tvungen att tvaga sig. Då får man stryka över det i stället för att tvätta det. Denna rening är då fullständig. Förklaringen är att om man tog bort detta jabirah eller plåster, då skulle ens rening fortfarande vara giltig då den utförts på ett tillåtet sätt. Det finns inga bevis för att ens rituella renhet blir ogiltigt genom att man tar bort plåstret. Det finns heller inga bevis fria från kritik för att stryka över jabirah. Det finns några svaga ahādīth som de lärde har citerats som bevis. De säger att det totala antalet ahādīth höjer dem till en nivå som gör dem till [acceptabla] bevis.

Vissa lärde säger att på grund av deras svaghet så kan de inte användas. Dessa lärde är själva oeniga. Några säger att de inte är nödvändigt att rena jabirah då det inte är möjligt att göra så. Andra säger att man bör göra tayammuml där och inte stryka över det. Men det närmaste vad som sagts om dessa utlåtanden, oberoende av de ahādīth som återberättats i detta ämne, är att man skall stryka över. Denna strykning är tillräcklig utan tayammum som det inte finns något behov för. Därför säger vi att om det finns ett sår på en kroppsdel som måste renas, då kommer detta att hamna i en av följande kategorier:

  1. Avtäcks och tvättas det så skadar det inte. Här måste man tvätta, om det är på en plats där tvätt är ett krav.
  2. Avtäcks och tvättas det så skadar det men en strykning gör det inte. Här måste man stryka över, inte tvätta.
  3. Det täcks med ett fastsatt plåster eller något liknande som såret kräver. Denna form av täckande bör man stryka över och här behöver kroppsdelen inte tvättas. Det finns heller inget behov av att göra tayammum.

Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 338 s. ISBN 9960-892-66-2