بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bekämpa magi med magi

Fråga: Jag har en vän vars fru har utsatts för magi och ingen medicin har hjälpt henne. Någon berättade om en man som behandlar magi med magi... Syndar denne man? Han använder ju magi för att hjälpa andra men gör det utan att skada någon. Har min vän syndat då han gått till denne magiker för att bota sin fru från det som har drabbat henne?

Svar: Jag skulle vilja klargöra att magi är en av de stora synderna. Det är otro om magikern söker hjälp från djävlarna och på detta sätt begår shirk. Det är också otro att lära ut magi. Man måste akta sig för det så att man inte drabbas av denna form av otro som tar en ur islam.

Avlägsnandet av en trollformel från den som har drabbats av magi kan delas i två kategorier. Den första kategorin är genom att använda tillåten åkallan från Koranen. Detta är tillåtet och det finns ingen invändan mot detta. Något av det bästa som kan reciteras mot magi är surorna al-Falaq och an-Nas

Den andra kategorin är att bota magi med magi. I denna fråga finns det olika åsikter, både bland dåtida och nutida lärda. Somliga tillåter eftersom något ont avlägsnas genom det [den magi som har drabbat personen] och andra har förbjudet. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tillfrågades om an-nushrah och han sade: ”Det är djävulens hantverk.” [Abū Dawūd 3868]

Djävulens hantverk är sådant som består av magi. Det finns ingen invändan mot tillåten åkallan.

När det gäller tron på magi, då är den av två typer. Den första är att man tror att den har en inverkan, och det finns ingen invändan mot det, då det är ett faktum. Den andra typen är att tro på och acceptera den, vilket är förbjudet.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 227 s. ISBN saknas