بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Begravningsbön som utförs över någon som finns på en annan plats

Fråga: Är det tillåtet att be över en avliden som inte finns på platsen eller finns det speciella villkor för det?

Svar: Den starkaste åsikten av dem lärdes uttalanden är att det inte är tillåtet att be begravningsbönen utom för den som ingen har bett över. Exempel på detta kan vara om någon avlider i ett icke-troende land och ingen bad över denne eller om denne drunknade i havet, i en flod eller i en ravin och kroppen inte återfanns. I dessa fall är det obligatoriskt att be för denne.

Men den som muslimerna har bett över är det enligt den korrekta åsikten inte tillåtet att be över. Detta beror på att det inte har rapporterats i profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah utom i en historia från an-Najashi som ingen hade bett över där han bodde. Därför bad profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – över honom i Medina. [al-Bukhārī 6:65 och Muslim 2:656]

Mäktiga män och ledare avled under profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – tid och ingen har berättat att han bad över dem. Vissa lärde har sagt: Om det fanns någon som hjälpte folket genom tillgångar, handlingar eller kunskap bör man be begravningsbönen över denne i dennes frånvaro. Men den som denna beskrivning inte gäller bör man inte be för. Andra lärde har sagt: Den som inte finns på plats får man be för under alla omständigheter. Detta är dock den svagaste åsikten.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 581 s. ISBN 9960-892-66-2