بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bön över den avlidne som finns på en annan plats

Fråga: Hur ber vi över en bortgången som inte finns hos oss?

Svar: Bönen över någon som har gått bort och som finns på en annan plats går till på samma sätt som bönen över någon som finns närvarande. När profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – meddelade att an-Najashi hade gått bort beordrade han folket att de skulle komma ut till platsen avsedd för bön och han ställde upp dem i rader. Sedan sade han takbīr fyra gånger på samma sätt som man uttalar takbīr över den som finns på plats.

Men om begravningsbönen skulle bes över dem som inte finns på plats? I denna fråga har de lärde olika åsikter. Vissa säger att bönen bes över dem som avlider och som finns på en annan plats. Några säger att det är nödvändigt att be begravningsbönen varje natt och att man bör avse att be den för alla muslimer från öst och från väst som har gått bort under dagen. Andra har sagt att man inte skall be över någon i dennes frånvaro utom om det finns vetskap om att ingen bön har förrättats över denne. En tredje grupp säger att bönen [för den bortgångne som finns på en annan plats] enbart skall bes om denne har haft stor inverkan på muslimer, som genom nyttig kunskap eller något annat. Det som är korrekt är att man inte ber över någon som finns på plats, utom för den som ingen har bett över.

Under de rättfärdiga kalifernas tid avled många som hade haft ett stort inflytande över muslimerna. Bön för den som inte var närvarande bes då inte. Den grundläggande principen i frågor om dyrkan är at-tawqif [att de inte skall utföras] tills det finns bevis för att de är tillåtna.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 66 s. ISBN saknas