بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Radband

Fråga: Vilken är er åsikt om att använda radband när man gör tasbih? Må Allāh belöna er med det goda.

Svar: Det är tillåtet att använda radband. Det är dock bättre att göra tasbih genom att räkna på fingrarna. Detta beror på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Räkna med fingrarna därför att de kommer att tillfrågas.” [Imam Ahmad i al-Musnad 6:370, Abū Dawūd 1501 och at-Tirmithi 3583] De är heller inte rekommenderade eftersom det kan tänkas finns en ”show” i dem. När många gör tasbih med radband är hjärtat inte närvarande och de tittar åt höger och vänster. Fingrarna är då bättre.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 491 s. ISBN 9960-892-66-2