بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tasbih med den högra handen är bättre

Fråga: Vilken hand är bäst för tasbih, den högra eller den vänstra?

Svar: Det är bäst att göra det med den högra handen. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade göra tasbih med höger hand. Detta är även enligt den generella innebörden i en hadīth där ‘A’ishah säger att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade föredra att börja från höger när han tog på sina skor, när han kammade sitt hår, när han tvagade sig och i allting annat. Enligt de ahādīth som har återberättats om detta är det tillåtet med båda händerna.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 264 s. ISBN saknas