بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sova under fastedagen

Fråga: Om man under ramadan måste äta sahūr och be gryningsbönen, för att sedan sova till middagstid och då be middagsbönen, för att sedan sova till eftermiddagsbönen och då be eftermiddagsbönen, och för att sedan, återigen, sova till fastan bryts vid kvällsbönen – är fastan då korrekt?

Svar: Förhåller det sig på så vis som du har nämnt är fastan giltig. Men att fortsätta så här under dagen [att sova] är ett slöseri med tid ifrån hans sida, speciellt då ramadan är en välsignad månad. För en muslim är det passande att söka nytta ifrån det som kan hjälpa honom; genom att läsa Koranen mycket, jobba [på ett sätt som är tillåtet] och att söka kunskap.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Fatāwa Ramadan - Volym 2, sida 522, fatwa 488