بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Sova hela dagarna

Fråga: Vilket är utlåtandet om att sova hela dagarna? Vilket är utlåtandet om fastan för den som sover och som vaknar för att be men sedan sover igen? Vilket är utlåtandet om detta?

Svar: Denna fråga innehåller två omständigheter: Den första omständigheten gäller en man som sover hela dagen och som inte vaknar. Det råder inga tvivel om att denne har begått ett brott mot sig själv, och denne heller inte rättar sig efter Allāh då denne inte har bett i tid. Om denna måste be med församlingen har denne även lagt till synden i att inte be med församlingen. Detta är förbjudet och det gör belöningen för fastan mindre. Denne är likt någon som bygger ett slott – och river ned en stad. Därför måste denne ångra sig inför Allāh och gå upp och be vid de tider så som denne har kommenderats.

Den andra omständigheten rör den som går upp för att be den obligatoriska bönen i tid med församlingen. Denne är inte en syndare men har låtit sig missa mycket gott. Detta beror på att den som fastar bör sysselsätta sig med bön, åminnelse av Allāh och recitation av den ädla Koranen. På detta sätta kan denne varva olika former av dyrkan och träna sig att dyrka under fastan, detta kommer då att blir lätt för denne. Men om denne vänjer sig vid lathet och avkoppling, då kommer denne att bli van vid sådant och dyrkan kommer att bli svårt under fastan.

Därför är mitt råd till denne att inte slösa bort fastetiden genom att sova. I stället bör denne kämpa för att utföra dyrkan. Och sannerligen har Allāh gjort det lätt – alhamdulillah – under vår fasta genom att Han har undanröjt svårigheter från fastan genom luftkonditionering och annat som gör det lättare för en.


Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 250 s. ISBN saknas
 • Författare:

  Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 250 s. ISBN saknas