بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Gick in i ihrām för vallfärden men hindrades sedan från att komma in i Mecka

Fråga: En person gick in i ihrām för vallfärden vid mīqāt, sedan färdades han tills han kom nära Mecka. Där hindras han av en polisinspektion, då han inte hade ett tillstånd för att vallfärda. Vilket är utlåtandet här?

Svar: Utlåtandet i denna situation är att han hindrats då det inte var möjligt för honom att komma in. Därför slaktar han ett djur vid platsen där han hindrades från att resa in och han träder ur sin ihrām.

Om detta skulle vara den obligatoriska vallfärden, då utför han den senare som sin första vallfärd och inte för att ta igen denna. Om det inte var en obligatorisk vallfärd, då krävs enligt den korrekta åsikten inget av honom. Anledningen är att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – inte kommenderade de som hindrades att göra ‘umrah under expeditionen till al-Hubaibiyah till att ta igen den ‘umrah som de inte kunde utföra. Det finns därför inget i Skriften eller profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah som visar att det är en skyldighet för den som hindrats att ta igen detta. Allāh har sagt:

”Men om omständigheterna hindrar er [att fullfölja den], ge då vad ni har möjlighet att ge som offergåva.” [Koranen 2:196]

Allāh har inte nämnt något mer än detta.

‘Umrah av al-qadha' kallades så för att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – begärde detta från quraysh, vilket innebär att han upprättade en pakt med dem för att tillåta det och det kommer inte från innebörden av ordet al-qadha' som innebär att man tar igen det som man har missat.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 266 s. ISBN saknas