بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinnor som besöker gravar

Fråga: Vilket är utlåtandet om kvinnor som besöker gravar?

Svar: Kvinnor får inte besöka gravar. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – förbannade kvinnor som besökte gravar. De är en prövning och en frestelse, och en kvinnas tålamod är kort. Därför är det en del av Allāhs nåd och barmhärtighet att Han har förbjudit dem att besöka gravar för att de varken skall bli en källa till prövningar [för andra] och inte heller [själva] sättas på prov.

Må Allāh förbättra situationen för oss alla.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Bāz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 167 s. ISBN saknas