بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinna som kysser den Svarta Stenen när det är trängsel

Fråga: Jag såg någon utföra tawāf och han tryckte fram sina kvinnor [fruar och döttrar] för att de skulle kyssa Stenen. Vilken av dessa handlingar är bäst – att kyssa stenen eller att undvika trängsel tillsammans med män?

Svar: Om frågeställaren såg denna häpnadsväckande händelse, då har jag sett något ännu otroligare. Jag såg någon ställa sig upp innan han hade gjort taslīm för att avsluta den obligatoriska bönen i församlingen, för att han med kraft skulle kunna springa framåt för att kyssa Stenen! Han gjorde på så sätt den obligatoriska bönen [som är en av islams pelare] ogiltig för att han skulle kunna göra detta som varken är obligatoriskt eller föreskrivet [utom om den kombineras med tawāf]. Detta har sitt ursprung i folkets okunskap, det är […] okunskap som får en att känna sig ledsen.

Det är inte sunnah att kyssa eller röra stenen, utom om det görs tillsammans med tawāf. Jag känner inte till att det är sunnah att röra den utanför tawāf. Och jag säger att jag inte känner till det och jag hoppas att den som har kunskap som motsäger sig vad jag vet informerar oss om det och må Allāh belöna denne med gott. Detta är då något som är sunnah under tawāf.

Det är då endast sunnah om det inte för sig något skadligt för en själv eller för någon annan. Om det finns något skadligt i det, för den som gör tawāf eller för andra, då rör vi oss till den andra nivån som Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har föreskrivet för oss och det är att röra stenen med en hand och sedan kyssa handen. Om detta heller inte är möjlig, utan genom att orsaka andra skada, då rör vi oss till den tredje nivån som Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har föreskrivet för oss, vilken är att peka mot den. På detta sätt pekar vi mot den med vår hand, inte med båda händerna utan endast med den högra. Vi pekar mot den men vi kysser den inte. Detta var Sändebudets sunnah.

Om det är värre än så här, vilket frågeställaren berättat om när han nämnt att en man tryckte fram sina kvinnor, då kan det vara så att hans fru inte kunde klara det då hon var gravid, gammal eller ung eller var de ett barn som han lyfte för att det skulle kunna röra stenen med sin hand. Detta är inte bra då det leder till att familjen skadas, att de får kämpa och att de blandas med män. Detta kan antingen var förbjudet eller ogillat.

Var därför försiktiga och gör det inte svårt för er, för då kommer Allāh att göra saker svåra för er.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 177 s. ISBN saknas