بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Den svarta stenens ursprung

Fråga: Det har återberättats att ‘Umar – må Allāh vara nöjd med honom – kysste den svarta stenen och sade: ”Jag vet att du endast är en sten och att du kan varken kan ge med- eller motgång. Hade jag inte sett Allāhs sändebud kyssa dig, hade jag inte kysst dig.” Kom den svarta stenen ned från himlen eller är den enbart en sten som andra? Varför lades stenen på denna plats? Vissa tror att det är qiblah som muslimer vänder sig mot när det ber – Allāh förbjude.

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Den svarta stenen har Allāh valt ut då Han har föreskrivet att vi skall kyssa den och Han ville att den skulle placeras i hörnet av Ka’bah, som vi vänder oss mot när vi ber. Han föreskrev att de som gör tawāf bör röra och kyssa den om de har möjlighet och om de inte kan göra det, då bör de peka mot den när de kommer i jämnhöjd med den och säga: ”Allāhu akbar.” Enligt en hadīth återberättad av bland andra at-Tirmithi har den nedkommit från Paradiset, men det finns vissa svagheter i hadithens berättarkedja. [at-Tirmithi har återberättat den och al-Albāni har klassat den som sahīh i Sahīh at-Tirmithi, 695]

Och Allāh är källan till all styrka. Må Allāh sända frid och välsignelser över vår profet Muhammad, hans familj och följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    al-Lajnah al-Dā’imah li’l-Buhoūth al-‘Ilmiyyah wa’l-Iftā’ – Fatāwa al-Lajnah, 11/228