بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Söka hjälp från andra än Allāh och bön bakom dem som gör det

Fråga: Det finns en man som bor i ett samhälle där folket söker hjälp från andra än Allāh. Får han be bakom dem? Bör han flytta därifrån? Är deras shirk av den större sorten? Är vänskap med dem samma sak som vänskap med riktiga icke-troende?

Svar: Om deras tillstånd är som du säger – att de söker hjälp från andra än Allāh genom att söka hjälp från avlidna, de frånvarande, träd, stjärnor eller liknande – då är de månggudadyrkare som är skyldiga till större shirk. Detta tar dem ur islam.

Det är inte tillåtet att umgås med dem, precis som det inte är tillåtet att umgås med de icke-troende. Bön bakom dem är inte giltig. Det är inte tillåtet att gifta sig med dem eller att bo bland dem, utom för dem som med bevis bjuder in dem till sanningen i hopp om att de skall besvara inbjudan och att deras trosprinciper skall ställas till rätta på detta sätt.

Därtill måste han flytta från dem till ett annat samhälle där han kan samarbeta för att inrätta islams grund och dess rättsvetenskap och för att återuppliva Allāhs sändebuds sunnah.

Har han inte möjlighet att göra så bör han hålla sig isolerad från dessa [vilseledda] sekter även om det orsakar svårigheter för honom. Detta baseras på vad som har rapporterats från Huthayfah:

”Folket brukade fråga Allāhs sändebud om gott, men jag frågade honom om ont i rädsla för att utsättas för det. Jag sade: 'Allāhs sändebud! Vi var okunniga och onda tills Allāhs gav oss Hans godhet [islam]. Så säg mig, kommer det att finnas något ont efter detta goda?' Han svarade: 'Ja.' Jag frågade: 'Och kommer det att finnas något gott efter detta onda?' Han svarade: 'Ja, och i det finns det dakhan.' Ja frågade: 'Och vad är dakhan?' Han svarade: 'Ett folk som kommer att praktisera [min] sunnah [men] som inte tillhör min sunnah och som kommer att vägleda folk med annat än min vägledning. Du kommer att känna igen dem och avvisa dem.' Jag frågade: 'Och kommer det att finnas något ont efter detta goda?' Han svarade: 'Ja, Kallare vid portarna till Helveteselden; den som svarar dem kommer att kastas däri av dem.' Jag sade: 'Allāhs sändebud! Kan du beskriva dem för oss?' Han svarade: 'Ja, de tillhör vår ras och talar vårt språk.' Jag sade: 'Allāhs sändebud! Vad beordrar du mig att göra om jag möter dem?' Han svarade: 'Håll dig fast vid muslimernas samfund och deras ledare.' Jag sade: 'Och om det varken finns ett samhälle eller en ledare?' Han svarade: 'Undvik då dessa grupper, även om du måste tugga på ett träds rötter och även om döden kommer till dig med anledning av detta.'” [al-Bukhārī 7084]

Må Allāhs frid och välsignelser vara över vår profet Muhammad, hans familj och följeslagare.


Läs mer:

 • Författare:

  al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 163 s. ISBN saknas
 • Författare:

  al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 163 s. ISBN saknas