بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bönen för ihrām är inte ett villkor för att den skall vara korrekt

Fråga: Är en muslims ihrām för vallfärden eller ‘umrah giltig även om denne inte ber två bönecykler för den? Är ett muntligt uttalande av avsikten ett villkor för att ihrām skall vara giltig?

Svar: Det är inte ett villkor för ihrām att man ber före den. Det är endast, enligt de flesta lärda, rekommenderat. Det som är föreskrivet är att man i sitt hjärta avser vad man vill [vallfärd eller ‘umrah]. Man uttalar detta genom att säga: ”Allāh! Jag är här till Din tjänst för att utföra ‘umrah”, eller ”Allāh jag är här till Din tjänst för att vallfärda.” Man kan även säga det tillsammans om han vill göra hajjul-qirān, vilket profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och hans följeslagare gjorde. Att uttala avsikten är inte ett villkor; avsikten i hjärtat är tillräcklig.

Sedan säger han den föreskrivna talbiyyah, som lyder:

”Allāh! Jag är här till Din tjänst. Jag är här till Din tjänst. Jag är här till Din tjänst. Du har ingen medhjälpare. Jag är här till Din tjänst. Sannerligen, all lovprisan och välvilja tillhör Dig, och även enväldigheten. Du har ingen medhjälpare.”

Detta är profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – talbiyyah som bland annat har bekräftats i Sahīh al-Bukhārī och Sahīh Muslim.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 117 s. ISBN saknas