بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ihrāms innebörd och dess sunnah

Fråga: Vilken är innebörden med ihrām och vad är sunnah för en muhrim i fråga om den?

Svar: Ihrām är avsikten för vallfärdsformen och det är hjärtats kontrakt för att träda in i vallfärdens eller ‘umrahns heliga riter. Detta innebär att när någon går in i den, då håller denne sig borta från det förbjudna som inte är tillåtet för en muhrim.

Ihrām är inte enbart att bära en viss sorts kläder, man kan ju utan att ha någon avsikt bära ihrām-kläder när man är hemma. Då kallas man inte för muhrim. En muhrim får även träda in i ihrām med sitt hjärta och lämna sina vanliga kläder på [som en skjorta, turban eller något liknande]. I detta fall får denne som gottgörelse dock göra ett offer.

När man går in i ihrām är det sunnah att ta ett fullständigt bad, om det har gått en tid sedan man sist rengjorde sig och tiden för ihrām är lång. Men om man badade och rengjorde sig en dag tidigare, då behöver man inte bada igen. Det är sunnah att rengöra sig och trimma mustaschen om den är lång, i rädsla för att den skall bli längre och störande under ihrām. Det är även sunnah att parfymera sig före avsikten formas och det är förbjudet att parfymera sig när avsikten för ihrām har formats. Detta är för att man inte skall störas av svett och smuts. Är man inte rädd för detta, då är det inte fel om han lämnar det. Detta är vad som är vanligast då tiden för ihrām under både vallfärden och ‘umrah är kort.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 110 s. ISBN saknas