بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Gick in i ihrām i Jiddah när han anlänt från Medina

Fråga: En frågeställare säger: ”Jag är en student från Medina och jag ville utföra ‘umrah men jag kunde inte finna någon bil som tog mig direkt till Mecka. Jag begav mig då till Jiddah först och gick in i ihrām i Jiddah. Finns det något jag behöver göra med anledning av detta? Går det bra om jag går in i ihrām i Jiddah?

Svar: Förhåller det sig som du säger – att du avsåg att vallfärda när du befann dig i Medina, att du begav dig till Jiddah och gick in i ihrām där – då har du gjort fel när du utan ihrām passerade mīqāt för Medinas invånare. Du måste söka Allāhs förlåtelse och inte göra så här igen. Du kan gottgöra för felaktigheten i din ihrām [då du passerade mīqāt utan ihrām] genom att slakta ett får som är lämpligt att offra. Detta kan göras under vilken tidpunkt som helst i Mecka. Köttet delas då ut till de fattiga runt Helgedomen. Du bör inte äta något av köttet.

Och all framgång kommer från Allāh. Må Allāh sända välsignelser och frid över Muhammad, hans familj och följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 93 s. ISBN saknas