بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tid och plats för al-Mawaqit

Fråga: Var är platsen och vilken är tiden för al-mawaqit när det gäller vallfärden och ‘umrah?

al-Mawaqit i tid för vallfärden är shawwal, thul-qa’dah och de tio först dagarna i dhul-hijjah. Man får inte träda in i ihrām för vallfärden utom under denna tid. Allāh säger:

”Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Den som då beger sig iväg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister.” [Koranen 2:197]

Den som då går in i ihrām för vallfärden under denna tid, dennes ihrām är korrekt. Denne måste dock vara kvar i ihrām tills denne står vid Arafat under Arafat-dagen [den nionde dhul-hijjah]. ‘Umrah finns det ingen viss tid för. Tvärtom går det bra att utföra den under hela året. Den ‘umrah som är bäst är den som utförs under ramadan då den [i belöningar] är likvärdig en vallfärd.

När det gäller platserna för al-mawaqit är den första Thul-Hulayfah för de från Medina. Den ligger ungefär nio kilometer utanför Medina och det är ungefär en tio dagars resa med kamel från Mecka. Nu för tiden kallas man platsen för Abyar 'Ali. Den andra är al-Juhfah och det är en resa på ungefär tre dagar med kamel från Mecka. Den har blivit förstörd och folk träder nu in i ihrām vid Rabigh, som ligger precis före den. Detta är mīqāt för de från ash-Sham [Syrien, Jordanien, Palestina och Libanon], Egypten och hela vägen till Marocko [om de inte passerar genom Medina]. Den tredje är Qarnul-Manazil som ligger en två dagars resa [med kamel] från Mecka. Platsen är nu känd som as-Sayl al-Kabir och dess översta del mot väst är känd som Wadi Muhrim. Detta är mīqāt för de från Najd, at-Ta'if och de som passerar den vägen. Den fjärde är Yalamlam som ligger en två dagars resa [eller mer] [med kamel] från Mecka. Numera är platsen känd som as-Sa'diyyah. Folket från Jemen och de som passerar förbi går in i ihrām där.

Den som inte har en mīqāt på sin väg, denne går in i ihrām när denne befinner sig i höjd med den mīqāt som är närmst. Det spelar ingen roll om rutten går via land, hav eller skyn. Den som färdas med flygplan går in i ihrām när denne når mīqāt-området, eller något innan, för att vara säker på att denne inte passerar det före denne har trätt in i ihrām. Den som går in i ihrām efter att ha passerat mīqāt måste offra ett djur som gottgörelse för detta misstag.

Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 78 s. ISBN saknas
  • Artikel-ID: