بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vallfärda åt sin mor eller hyra någon till att göra det

Fråga: Min mor avled då jag var mycket ung och jag har hyrt en pålitlig person till att vallfärda för hennes räkning. Även min far avled då jag var mycket ung. Jag kände ingen av dem. Jag har dock hört från några av mina släktingar att han har utfört gjort. Är det tillåtet att jag hyr någon till att vallfärda för min mor eller behöver jag utföra den själv? Gällande min fader, bör jag vallfärda för honom då jag har hört att han redan har utfört den? Jag hoppas på ett bra svar.

Svar: Om du själv vallfärdar för deras räkning och anstränger dig för att utföra den på det sätt som den islamiska lagen föreskriver, då är det bäst.

Om du hyr någon religiös och pålitlig person som vallfärdar för dem, då är det ingen skada skedd i det.

Det är dock bäst om du själv utför vallfärden och ‘umrah för dem. Utser du någon till att göra detta, då är det föreskrivet att du kommenderar denne att både utföra vallfärden och ‘umrah för dem.

Gör du detta visar du vänlighet mot dem och du behandlar dem på ett fint sätt. Må Allāh acceptera detta från dig och från oss.


Läs mer:

  • Källa:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Författare:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 76 s. ISBN saknas