بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Villkoren för vallfärden

Fråga: Vad finns det för villkor för vallfärden?

Svar: Villkoren för att vallfärden skall vara en skyldighet är fem:

 1. islam,
 2. mental hälsa,
 3. könsmognad,
 4. frihet och
 5. att man har möjlighet.

Därför är det inte rätt om någon som inte tror vallfärdar. Dennes vallfärd accepteras inte då ett villkor saknas. Ett villkor för all dyrkan är att det finns islam. Den som inte är mentalt frisk behöver heller inte vallfärda och dennes vallfärda räknas inte för denne. När det gäller barn som inte har uppnått könsmognad är deras vallfärd giltig och förmyndaren belönas för den. Därför, får han belöningen för den. Denna vallfärda räknas dock inte som att ha uppfyllt den obligatoriska vallfärden. Barnet måste vallfärda även efter puberteten. En ägd slav behöver inte vallfärda även om det är en obligatorisk vallfärd. Detta beror på att denne är sysselsatt med att tjäna sin herre. Utförs den är den dock giltig och slaven belönas för den. När det gäller förmåga har Allāh endast gjort vallfärden obligatorisk för dem som har möjlighet att utföra den. ”Förmåga” har förklarats som att man har tillgångar och transportmedel som är lämpliga. Detta gäller när man har uppfyllt ens egna och familjens grundläggande behov tills man återvänder från vallfärden. Detta är de generella villkoren.

Det finns ett sjätte villkor som vissa lärda har lagt till, vilket är att vägen dit skall vara säker. Detta kan dock troligen räknas in i villkoret att ha möjlighet.

Det finns ytterligare ett villkor som enbart gäller kvinnor, vilket är att en av kvinnans mahram skall vara närvarande.


Läs mer:

 • Författare:

  Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 35 s. ISBN saknas