بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Åkalla för världsliga önskningar

Fråga: Är det tillåtet för oss att åkalla under bönen för rent världsliga önskningar? Är det bäst att åkalla när bönen är klar, efter första tashahhud eller under nedfallandet?

Svar: Det är inte tillåtet att åkalla för rent världsliga saker under bönen, som att begär ska uppfyllas, mer pengar eller en vacker fru. Men om man har trängande behov i en någon världslig fråga som hjälper en i religionen, då är det tillåtet att be om sådana saker. Man kan exempelvis be om en fru för att kunna skydda sig själv mot det otillåtna, att få mer pengar för att man inte ska vara beroende av människor och så vidare. Sunnah efter den obligatoriska bönen är vad som finns rapporterat om åminnelse. Det finns inget skadligt i åkallan efter detta om det går bra. Och det är sunnah att åkalla efter den sista tashahhud och under nedfallandet, vilket är ett av de tillfällen då det finns hopp om att man ska få svar. Och Allāh vet bäst.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 293 s. ISBN saknas