بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Vara vänd mot qiblah och höja händerna under åkallan

Fråga: Är det ett krav för att ens bön ska besvaras att man höjer händerna och är vänd mot qiblah?

Svar: Att höja händerna under åkallan och att vara riktad mot qiblah – den ädlaste av alla riktningar – är en betonad sunnah. Det är dock inte ett villkor för att bönen ska accepteras. För sannerligen accepterar Allāh åkallan från en uppriktig muslim även om han inte höjer händerna och är riktad mot qiblah när han åkallar. Det är inte nödvändigt att man höjer sina händer under åkallan för att Allāh skall acceptera den. Det kan finnas andra faktorer som gör att ens åkallan inte accepteras, trots att ens händer är höjda.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 291 s. ISBN saknas