بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Åkalla för den som ger till välgörenhet

Fråga: Ibland när en person distribuerar välgörenhet och folket fått mota det, samlas de runt honom och lägger händerna på de tillgångarna han distribuerar. Sedan ber en av dem för honom medan de andra med höga röster säger āmīn. Vilket är utlåtandet om detta?

Svar: Att åkalla för honom på detta sätt bör inte göras då det är en innovation. Att be för den som ger i välgörenhet utan alla dessa ritualer – som att lägga händerna på det han skänker, samlas runt honom och höja rösterna – är föreskrivet då profeten har sagt:

”Vem som än gör en god gärning, återgälda då honom med en lika god. Om du inte finner något att betala igen honom med, åkalla då för honom tills du känner att du betalat igen honom.” [Abū Dawūd 1672 och an-Nasā’i 2568]


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 283 s. ISBN saknas