بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Den som ångrar sig från sina synder

Fråga: Vilken, ädle shaykh, är din åsikt om någon som avsiktligen övergav bönen och fastan men som senare inte bara ångrade sig och grät på grund av överträdelsen, utan hela tiden även utfört de obligatoriska handlingarna av dyrkan? Är denna ånger tillräcklig för honom eller måste han ta igen de förlorade bönerna och fastan?

Svar: Den som inte ber eller fastar men som sedan ångrar sig behöver inte ta igen den bön och fasta han förlorat. Anledningen är att övergivandet av bönen är att inte tro och detta tar en person ur islam, även om personen inte förnekar att den är en skyldighet. Detta enligt den mest korrekta åsikten som de lärda har. Allāh den Allsmäktige säger:

”Om ni gör slut på [ert motstånd mot tron] skall det förflutna förlåtas er.” [Koranen 8:38]

Allāhs sändebud har sagt:

"Islam stryker ut allt som hänt tidigare och ånger avlägsnar allt som hänt innan.” [Muslim 121]

Det finns många bevis för detta, exempelvis har Allāh sagt:

”Men Jag ger förvisso den full förlåtelse som ångrar sig, antar tron och sedan lever ett rättskaffens liv och följer vägledningen.” [Koranen 20:82]

”Troende! Vänd er i uppriktig ånger [över era synder] till Gud! Kanske skall er Herre ur er [bok] utplåna era dåliga handlingar och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar.” [Koranen 66:8]

Profeten har även sagt:

”En person som ångrar sig från en synd är lik någon som inte har syndat.” [Ibn Majah 4250]

Efter att ha ångrat sig bör man både göra goda handlingar och be Allāh den Allsmäktige om att Han gör en stadig vid sanningen – stadig tills man stilla avlider.

Vägledningen finns hos Allāh den Allsmäktige.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 268 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8