بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Ånger är tillräckligt

Från: Jag är nu 29 år gammal och jag började be när jag var 24. All lovprisan tillhör Allāh – jag ber fortfarande. Jag har försökt att ta igen alla de böner jag missat från jag var 15 fram till dags dato. Folk skiljer sig åt i denna fråga. Vissa säger att jag inte behöver ta igen dessa böner då ånger är tillräckligt. Andra säger att jag måste söka upprättelse för mina tidigare försumligheter genom att be alla böner som jag missat. Vilken av dessa båda åsikter är korrekt?

Svar: Den korrekta åsikten är att du inte behöver ta igen de böner du missat då uppriktig ånger är tillräckligt för dig. Uppriktig ånger här innebär att du känner ånger över att ha missat bönerna, att du är stadig i din bön och att du beslutar dig för att aldrig missa en bön igen. Allāh den Allsmäktige säger:

”Om ni gör slut på [ert motstånd mot tron] skall det förflutna förlåtas er.” [Koranen 8:38]

”Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå i händer!” [Koranen 24:31]

”Troende! Vänd er i uppriktig ånger [över era synder] till Gud!” [Koranen 66:8]

Profeten har sagt:

”Islam stryker ut allt som kommit innan det, och ånger avlägsnar det som kommit före det.” [Muslim 121]

”Den person som ångrar sig för sin synd är som en person som inte har någon synd.” [Ibn Majah 4250]

Det finns många verser och uttalanden från profeten som visar på detta.

Vi ber Allāh den Allsmäktige att Han ger dig stadighet vid sanningen och förståelse av religionen. Jag råder dig att ha sällskap med rättfärdiga människor och att undvika samröre med dem som handlar felaktigt. Må Allāh den Allsmäktige acceptera din ånger och må Han ge oss ett gott slut.


Läs mer:

 • Författare:

  Ibn 'Abdullah Ibn Baz
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 251 s. ISBN saknas

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8
 • Författare:

  Ibn 'Abdullah Ibn Baz
 • Källa:

  Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 7. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 251 s. ISBN saknas

  Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8