بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Laga moskéns mattor med pengar från allmosor

Fråga: Är det tillåtet att spendera på moskén för att laga den och dess mattor och liknande genom pengar från allmosor. Detta eftersom moskén inte har några inkomstkällor för att sköta den. Folket där är också fattiga.

Svar: Det är känt att sådant som rör moskéerna tillhör ministeriet för pilgrimsfärd och gåvofonder [Detta avser Saudiarabien]. Därför är de ansvariga för att laga moskén och dess mattor, och att ordna vad som behöver ordnas. Om ministeriet inte har möjlighet att göra allt som behöver göras med moskén men de börjar med det viktigaste först och ministeriet blir sent med att reparera moskén och folket inte vill vänta, då måste de reparera med deras egna pengar. Allmosan gäller uttryckligen för åtta kategorier [av folk] som Allāh har nämnt:

”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis.” [Koranen 9:60]

Här blir det klart att moskén inte är en av de åtta kategorier som nämns i versen. Därför går det inte att ge allmosor till den.

Och framgång är med Allāh. Må Allāh sända välsignelser och frid över vår profet Muhammad, hans familj och hans följeslagare.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 191 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8