بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Människor som har begått brott och sådana som har skulder

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till dem som har begått brott och som måste betala blodspengar och till dem som är skuldsatta om de kommer och ber om hjälp?

Svar: Allāh den Upphöjde förklarar vilka de berättigade till allmosa är när Han säger:

”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngdas [bördor] och för [kampen för] Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis.” [Koranen 9:60]

Allāh har här nämnt de som är skuldsatta och de är av två typer. En av dem är den som skuldsätter sig för att ställa saker och ting till rätta mellan folk. Detta är den som medlar i en situation där det har förekommit dispyter mellan två stora folkgrupper, som två stammar eller två byar. Det kan vara om ett mord eller tillgångar, där resultatet är hat och fiendskap. Därför tar denne under sitt ansvar en del tillgångar som en kompensation för vad som finns mellan dem för att hindra ett uppror. Denne betalas med allmosa för att täcka för den börda som denne har ålagt sig. Detta gäller även om denne är välbärgad så länge denne inte betalar med egna tillgångar. Om denne betalar skulden med de egna tillgångarna, då är det inte tillåtet att betala allmosa till denne. Den andre personen är den som skuldsätter sig själv för att köpa sig fri från de icke-troende eller köpa något tillåtet föremål eller köpa något förbjudet föremål om han har ångrat sig efteråt. Om denne är fattig bör denne ges allmosa för att kunna betala tillbaka sin skuld.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 192 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8