بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Betala allmosan i ett annat land än där man befinner sig

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa och sända den till de behövande? Jag menar då att jag skall skicka dem till mitt land, ursprungligen kommer jag ju inte från Saudiarabien. Vänligen, hjälp oss med ett svar och må Allāh belöna er.

Svar: Enligt den korrekta åsikten är det tillåtet att överföra allmosa till ett annat land än det som tillgångarna finns i, om det finns någon nytta i det, som om det finns extrem fattigdom och extrema behov, muslimska släktingar som är behövande och liknande. Men det är inte tillåtet att göra så enbart för att favorisera någon medan det finns någon i närheten som förtjänar allmosan och det är känt att denne förtjänar den. Då hindrar man denne från allmosan. Om det finns tvivel om det finns människor i ett land som behöver, medan det är säkert att släktingarna i ett land långt bort är behövande och deras förväntan ställs till det som du sänder dem, då är de värdigare. Att ge välgörenhet till dem är [belöningen för] välgörenhet och att vårda familjeband.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdur-Rahman al-Jibrīn
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 187 s. ISBN saknas