بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Bot mot djävulens viskningar under bönen

Fråga: När jag börjar be så hör jag viskningar och tankarna börjar irra. Ibland vet jag inte vad jag reciterat eller hur många bönecykler jag har bett. Vänligen, berätta för mig vad jag bör göra.

Svar: Det är föreskrivet att troende – män som kvinnor – närmar sig bönen med ödmjukhet inför Allāh och tänker på att de står inför Herren. Syftet är att djävulen skall undvika dem och viskningarna minska. Gör man så sätter man Allāhs ord i bruk: ”Det skall gå de troende väl i händer; de som ber med ödmjukt sinne.” [Koranen 23:1-2]

Om viskningarna återkommer, då är det föreskrivet att söka tillflykt hos Allāh från djävulen. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – beordrade ‘Uthmān bin Abi al-'As att göra detta när djävulen hade gjort honom förvirrad under hans bön. När en av Allāhs tjänare blir osäker på hur många bönecykler han hade bett, då bör han anta det lägre antalet och basera sin uppskattning på vad han känner sig säker på och sedan be färdigt sin bön. Efteråt gör han två nedfallanden för glömska innan taslīm. Detta grundas på en återberättelse från Abu Sa'id där han berättar att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt:

”Om någon tvivlar sin bön och inte vet hur mycket han har bett, tre eller fyra bönecykler, låt honom då skjuta detta tvivel åt sidan och utgå från det han är säker på. Nedfall1 sedan två gånger före taslīm. Har han bett fem, då kommer hans bön att vara en förespråkare för honom, och om han har avslutat sin bön korrekt [som fyra bönecykler], då kommer det att vara en förnedring för djävulen.” [Muslim 571]


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullāh Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 2. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 182 s. ISBN saknas

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8