بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Längta efter döden då livet är svårt

Fråga: Jag har mött många motgångar i detta liv, vilket har fått mig att hata det. Varje gång jag vänder mig till Allāh, ber jag Honom att han skall ta mitt liv i nästa andetag. Detta är min önskning, då jag inte ser någon annan utväg från mina problem än döden. Är dessa tankar tillåtna?

Svar: När en person vill ta sitt liv, efter att ha fått en depression, gör han något som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – förbjudet, då han sagt: ”Ingen av er bör längta efter döden på grund av något jobbigt som drabbat er. Om man känner på detta sätt, skall man säg: ”Allāh! Ge mig liv om du vet att det är bättre för mig. Och ge mig döden om det vet att det är bättre för mig.”

Därför är det inte rätt att önska livet av sig själv efter att ha hamnat i svårigheter. I stället bör man ha tålamod och förvänta sig en belöning från Allāh när man väljer att härda ut. Man bör även vänta sig att en lättnad skall komma, då profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Var medveten om att segern kommer med tålamod, lättnad efter nöd, och lugn efter vedermödor.”

Den som utsätts för en prövning bör veta att dessa prövningar avskriver synder som han begått. Ingen troende drabbas av oro, sorg eller smärta utan att Allāh, med anledning av detta, avskriver några av hans synder. När en person har tålamod och förväntar sig belöningar ifrån Allāh når han ett stadie där han räknas som de tålmodiga. Detta stadie är mycket upphöjt, och Allāh säger om dem som befinner sig där:

”Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap – för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: 'Vi tillhör Gud och till Honom skall vi återvända.'” [Koranen 2:155-156]

Kvinnan som ställer frågan känner att det inte finns någon annan lösning än döden. Jag tror att detta är felaktigt, då döden i sig själv inte löser några problem. Tvärtom kan situationen bli ännu värre. Hur många människor dör inte, när de har det svårt i livet, samtidigt som de handlar felaktigt mot sig själva, syndar och inte riktar sin ånger mot Allāh. Om en människa dör i detta tillstånd är tiden till straffet bara än närmre. Om han i stället varit vid liv skulle kanske Allāh väglett honom mot ångerfullhet, sökande efter förlåtelse, tålmodighet och att möta problemen med hopp om lättnad. Allt detta skulle vara bra för honom. Därför bör du som frågar vara tålmodig och förvänta dig lättnad ifrån Allāh. Han säger i Sin Bok: ”På prövning följer lättnad! [Ja,] på prövning följer lättnad!” [Koranen 94:5-6]

Och profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har i ett autentiskt uttalande sagt: ”Var medveten om att segern kommer med tålamod, lättnad efter nöd, och lugn efter vedermödor.”


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fatāwa al-Marah