بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Föräldrar

Fråga: Är det tillåtet att ge allmosa till sin egen moder?

Svar: En muslim för inte ge allmosa till sina föräldrar eller till sitt barn. I stället är det obligatoriskt för honom att försörja dem ifrån hans egna tillgångar om de är i behov av det och han har möjligheten att försörja dem.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Fatāwa al-Marah