بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Stryka över strumpor på sommaren

Fråga: Jag ser ofta folk stryka över deras strumpor när de tvagar sig, till och med på sommaren. Jag hoppas att du kan förklara för mig i vilken omfattning det är tillåtet. Vilket är bäst för den som inte reser, att tvaga sig och tvätta fötterna eller att stryka över strumporna? Vänligen, notera att de som stryker över strumporna inte har någon ursäkt, allt de säger är att det finns ett medgivande som tillåter detta.

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Den generella betydelsen av sahīh ahādīth om att det är tillåtet att stryka över lädersockarna eller strumporna visar att det är tillåtet att göra så både på vintern och på sommaren. Jag känner inte till några bevis som visar att det endast är tillåtet på vintern.

Det är inte tillåtet att stryka över strumporna såvida inte villkoren satta av den islamiska lagen möts, såsom villkoren att strumporna måste täcka delen som tvättas under tvagningen, de måste tas på när man har tvagat sig och man måste vara uppmärksam på tiden som det är tillåtet under. Denna tid är en dag och en natt för den som inte reser och tre dagar och tre nätter för en resande, med start vid det första tillfället som man stryker över dem när man har brutit sin tvagning. Detta enligt den mer korrekta av dem lärdes båda åsikter.

Och Allāh är källan till all styrka.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Majmū’ Fatāwa wa Maqālāt Mutanawwi’ah li Samāhat al-shaykh Ibn Bāz, 10/113.