بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kräkningar ogiltiggör inte tvagningen

Fråga: Gör kräkningar tvagningen ogiltig?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. Gör allt som kommer ut från någonting annat än fram- eller bakpassagerna tvagningen ogiltig?

Det som kommer ut från någon annan plats än den främre och bakre passagen ogiltiggör inte tvagningen, oavsett om det är lite eller mycket, utom urin och avföring. Detta beror på att grundprincipen är att det inte ogiltiggör tvagningen. Den som påstår någonting som står i motsats till grundprincipen måste komma med bevis. Den islamiska lagen bevisar dock att man är ren och det som den islamiska lagen bevisar ändras inte utom genom andra bevis från den. Vi går inte utöver vad Allāhs skrift och profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah bevisar, därför vi följer Allāhs lagar, inte våra infall och önskningar. Så det är inget försvar för att låta människor rena sig när det inte är nödvändigt och vi låter oss inte avstå en rening som är obligatorisk.

Om någon säger att det har berättats att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – spydde och sedan tvagade sig, då säger vi: Denna hadīth har klassats som svag av de flesta lärde. Sedan säger vi att detta endast är en handling och att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har handlat på ett visst sätt visar inte att det är obligatoriskt. Detta är inte en tydlig instruktion. Vidare motsägs detta av en annan hadīth – även om också den är svag – vilken säger att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – behandlades med blodtappning och därefter bad utan att tvaga sig. Detta visar att det inte är obligatoriskt att tvaga sig efter uppkastningar.

Detta är den korrekta åsikten, att det som kommer ut från kroppen inte gör tvagningen ogiltig även om det är mycket och oavsett om det är spyor, saliv, blod, var eller någonting annat såvida det inte är urin eller avföring. Om en öppning görs i kroppen för att släppa ut detta, då blir tvagningen ogiltig när det kommer ut från den öppningen.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Majmū’ Fatāwa Ibn ‘Uthaymīn, 11/198