بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Söka välsignelser från gravar

Fråga: Är det tillåtet att stå eller sitta vid en grav och åkalla för den avlidne?

Svar: Syftet med tillåtna besök vid gravplatser är att lära sig en läxa; att bli påmind om döden och beakta den, inte att få välsignelser från den avlidne. När man går in på en gravplats bör de som har gått bort saluteras på följande sätt: ”as-Salamu Alaikum, människor vid denna plats, troende och Muslimer, och vi kommer – om Allāh vill – att följa er. Vi ber Allāh om säkerhet för oss själva och för er.” [Muslim 975]

Det går även att läsa annan åkallan som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har rekommenderat till de avlidnas fördel. Man skall inte be de avlidna om att de uppfyller ens önskningar eller hjälper en med något.

Åkallan är dyrkan som enbart får tillägnas Allāh. Det finns dock inget skadligt i att stå eller sitta vid graven då åkallan läses, men man skall inte stå där för att söka välsignelser eller för att vila. Gravplatser är inte platser att sitta och vila på. Det är tillåtet att stå vid graven efter begravningen och åkalla för den begravne för att Allāh skall acceptera och förlåta den avlidne.

När profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – begravde en avliden, då brukade han stå upp vid dennes grav och säga:

”Be Allāh om förlåtelse för er broder, och be Honom att ge honom ett klart svar, för just nu blir han utfrågad.” [Abū Dawūd 3221, al-Hakim 1:370 och al-Bayhaqi 4:56]


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 66 s. ISBN saknas
  • :