بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tvagning ombord på ett plan där det inte finns vatten

Fråga: Om det inte finns något vatten ombord på ett plan eller om man är förbjuden att använda det då det kan läcka och förstöra planet eller om det inte finns tillräckligt med vatten – hur kan en passagerare tvaga sig i detta fall då där heller inte finns någon ren jord?

Svar: All lovprisan tillhör Allāh. I fallet som du beskriver är tvagning inte möjligt, eller mycket svårt. Allāh säger: ”Han har inte lagt på er svårigheter eller tunga plikter.” [Koranen 22:78]

Så passageraren gör tayammum genom att använda flygplanets stolar, om det finns stoftpartiklar där. Om det inte finns stoftpartiklar bör denne be även om denne inte är rituellt ren. Denne har ju inte möjlighet att rena sig. Allāh säger: ”Frukta därför Gud efter måttet av er förmåga; lyssna på och lyd [Hans ord].” [Koranen 64:16]

Om det är möjligt att du landar på flygplatsen före tiden har gått ut för den andra av de två bönerna som får slås ihop, då bör du skjuta upp den [det vill säga att ha avsikten att slå ihop bönerna och be dem vid ett senare tillfälle]. Sedan ber du de båda bönerna när du har landat på flygplatsen. Men om detta inte är möjligt eftersom tiden redan är inne för den andra av de båda bönerna som får slås ihop eller för att det är två böner som inte kan slås ihop [som eftermiddagsbönen och kvällsbönen, nattbönen och gryningsbönen, eller gryningsbönen och middagsbönen], då bör du be efter de förutsättningar som finns.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    I’lām al-Musāfirīn bi Ba’d Ādāb al-Safr wa ma yakhuss al-Mallāhīn al-Jawwiyyīn, av shaykh Muhammad ibn Sālih al-‘Uthaymīn, sida. 11

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8