بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Stå upp för att salutera en död ledare

Fråga: När en ledare eller president dör, då brukar somliga regeringsrepresentanter stå upp och sörja den avlidne, och när ett statsöverhuvud i arabländerna dör, då brukar somliga muslimska stater stänga affärerna och hissa ned flaggorna från flaggstängerna under den dagen. Är detta tillåtet, i vetskap om att högljutt klagande över den avlidne inte är tillåtet och vad de gör är än värre?

Svar: Vad somliga gör när de tysta står upp för att sörja martyrer eller prominenta personer för att hedra dem är motbjudande och det är en innovation som varken praktiserades under profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – eller under de rättfärdiga efterträdarnas livstid.

Dessa handlingar är heller inte enligt tawhids krav eller ett uppriktigt prisande av Allāh.

Somliga okunniga muslimer tar dessa handlingar från de icke-troende och efterliknar deras felaktiga vanor. De går då över gränsen när det kommer till att vörda statsöverhuvuden och andra prominenta personer, döda som levande. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – förbjöd ett efterliknande av de icke-troende.

Det är välkänt att islam erkänner muslimers rättigheter när det gäller åkallan till fördel för de avlidna, välgörenhet för deras räkning, ihågkomst av deras goda handlingar, undvikande av att nämna deras brister och flera andra seder. Detta är rättigheter som de som lever är skyldiga deras avlidna bröder.

Att stå i tystnad och salutera martyrer eller högt uppsatta personer motsäger sig islams grundläggande läror.

Och det är endast Allāh som ger framgång. Må Allāh upphöja omnämnandet av Hans tjänare och sändebud Muhammad samt göra honom, hans hushåll och följeslagare säkra från ont.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 64 s. ISBN saknas
  • :