بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Åt medan han var osäker på om tiden för gryningsbönen var inne eller som solen hade gått ned

Fråga: Vilket är utlåtandet om fastan för någon som åt eller drack samtidigt som denne var osäker på om tiden för gryningsbönen hade börjat eller om solen hade gått ned? Vänligen, hjälp oss med ett svar och må Allāh belöna er med gott.

Svar: Den som åt eller drack samtidigt som denne var osäker på om tiden för gryningsbönen hade kommit, denne har inte syndat och fastan är korrekt. Detta beror på att den grundläggande principen är att det fortsätter att vara natt [till motsatsen bevisas]. Det som är föreskrivet för en troende är att äta suhur innan det kan bli några tvivel och för att skydda sin religion [från tvivel] och för att kämpa för att göra fastan perfekt.

När det gäller den som åt eller drack när denne var osäker på om solen gått ned, denne har handlat felaktigt och måste ta igen fastan. Detta beror på att den grundläggande principen är att det fortsätter att vara dag till motsatsen bevisas. Därmed får en muslim inte bryta fastan om denne inte är säker på att solen har gått ned eller om denne känner sig säker på att den troligen har gått ned.

Och Allāh är Givaren av framgång.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 256 s. ISBN saknas