بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinnor som ber begravningsbönen

Fråga: Är det tillåtet om kvinna tillsammans med män be över den avlidne?

Svar: Den grundläggande princip som rör den dyrkan som Allāh har föreskrivit i Hans skrift och som Hans sändebud har förklarat i sin sunnah är att den räknar in både män och kvinnor. Detta gäller så länge det inte finns något som bevisar att något gäller specifikt för män eller kvinnor. Begravningsbönen är en dyrkan som Allāh och Hans sändebud har föreskrivit och instruktionerna för hur den utförs är riktade till både män och kvinnor. Det är dock sannolikare att män utför den då kvinnor vanligtvis stannar i deras hem. Därmed får kvinnor be över den avlidne och uppfylla skyldigheten om ingen annan än de är närvarande. ‘A’ishah – må Allāh vara nöjd med henne – beordrade att Sa'd bin Abū Waqqas skulle föras ut så att hon skulle kunna be över honom. Det är inte känt att någon av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – följeslagare – må Allāh vara nöjd med dem – hade någon invändan mot att hon gjorde så. Detta bevisar att kvinnor kan delta tillsammans med män i bönen över den avlidne, eller vilken annan [bön] som helst för den delen. Kvinnornas rader bör vara bakom männens.

Det har även bekräftats att kvinnor, precis som män, bad över profeten. Kvinnor går dock inte tillsammans med begravningståget då detta är något som profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har förbjudet.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Da’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 3. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 63 s. ISBN saknas