بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tawarruk

Fråga: Vilket är utlåtandet om tawarruk i bönen? Gäller det för både män och kvinnor? Ge oss råd och må Allāh belöna er med det goda.

Svar: Tawarruk i bönen är en sunnah under den sista tashahhud i varje bön där det finns två tashahhud som kvällsbönen, nattbönen, middagsbönen och eftermiddagsbönen. Böner i vilka det enbart finns en tashahhud finns det ingen tawarruk i. I stället bör man placera den vänstra foten på marken och sitta på den med den högra foten upprätt [iftirash].

Beträffande män och kvinnor: Ja, det har bekräftats för både män och kvinnor. Detta beror på att den grundläggande principen är att män och kvinnor är likvärdiga inför den islamiska lagens utlåtanden om det inte finns rättsliga bevis som visar något annat. Det finns inga autentiska bevis för att en kvinnas bön skiljer sig från en mans, faktum är att de är på samma sätt.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 488 s. ISBN 9960-892-66-2