بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Placera en krans på en grav

Fråga: Är placerandet av en krans på ”den okände soldatens grav” likvärdigt med att upphöja de döda awliyā’ och rättfärdigt folk till den grad att de dyrkas?

Svar: Detta är en innovation samt överdriven vördnad för de döda. Detta är likvärdigt med handlandet hos de som i för stor utsträckning visar vördnad av fromma människor. Det finns en rädsla för att detta kan leda till att kupoler byggs över deras gravar för att söka deras välsignelser samt att de tas som gudar jämte Allāh – upphöjd är Han.

Detta bör stoppas, annars kan det leda till shirk.


Läs mer:

  • Författare:

    al-Ladjnah ad-Dā’imah (Den Permanenta Fatwa-kommittén)
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 1. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 29 s. ISBN saknas
  • :

    A7